ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
audyty
audyty2
audyty3
audyty4
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8
Audyty i świadectwa
energetyczne:
audyty energetyczne budynków/ źródeł ciepła/ sieci ciepłowniczych

audyty remontowe

świadectwa charakterystyki energetycznej budynków/ lokali

charakterystyki energetyczne budynków

Doradztwo energetyczne:

obliczenia efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych w wyniku przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych

weryfikacje mocy zamówionej w celu zmiany umowy u dostawcy ciepła

opracowanie wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki

Projektowanie:

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wod-kan

instalacji gazowych

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

węzłów ciepłowniczych

kotłowni gazowych / węglowych

ociepleń budynków (we współpracy z biurem architektonicznym)