ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
W celu ułatwienia podjęcia decyzji, który z audytów (energetyczny czy remontowy) jest właściwy dla danego budynku, poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych informacji.

AUDYT ENRGETYCZNY

AUDYT REMONTOWY

1. Nie ma wymagań odnoście roku oddania budynku do użytkowania
2. Brak wymagań dotyczących statusu prawnego podmiotu korzystającego z premii.
3. Premia przysługuje przy wykonaniu audytów dla: budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
4. Może obejmować tylko usprawnienia termomodernizacyjne, czyli przynoszące oszczędności w zużyciu energii cieplnej (np. wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych) w częściach wspólnych i lokalach mieszkalnych
5. Nie można rozpatrywać modernizacji w części usługowej

Wysokość premii

Najniższa wartość z podanych:
 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%
 • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%
 • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%
1. Tylko dla budynków oddanych do użytkowania przed 14 sierpniem 1961.
2. Z premii mogą korzystać: osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnia mieszkaniowa i tbs
3. Premia przysługuje przy wykonaniu audytów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
4. Zakres: prace termomodernizacyjne i remontowe w częściach wspólnych oraz okna, balkony i instalacja c.o. w lokalach.
5. Można rozpatrywać modernizację w części usługowej
Wysokość premii

Najniższa wartość z podanych:
 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu
 • 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego
 • z zastrzeżeniem, że jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku)
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • co najmniej o 10%, jeżeli wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70
 • co najmniej o 25%, jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3
 • co najmniej 5%, jeżeli przekazano już premię remontową przy wykazanych oszczędnościach ciepła poniżej 25%
 • 0%, jeżeli przekazano już premię remontową przy wykazanych oszczędnościach ciepła co najmniej 25%
audyty
audyty2
audyty4
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8