ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2

Obliczenia efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych w wyniku przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych
Niektóre instytucje dofinansowujące działania termo modernizacyjne nie wymagają wykonywania audytów energetycznych zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. We wnioskach o dofinansowanie należy jedynie udokumentować efekty energetyczne i ekologiczne danego przedsięwzięcia. W tym celu można zamówić opracowanie, które opisuje stan istniejący i docelowy (po termomodernizacji) budynku, z określeniem ww. efektów.

Weryfikacje mocy zamówionej w celu zmiany umowy u dostawcy ciepła
Celem opracowania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez korektę umów na dostawę ciepła w części opłat stałych tzn. weryfikację mocy zamówionej.

W istniejących budynkach, na przestrzeni lat, często były wykonywane prace termomodernizacyjne (np. wymiana okien w lokalach mieszkalnych, ocieplenie stropodachu) nie obejmujące całego obiektu, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie obciążenia cieplnego (tzw. zapotrzebowane na moc cieplną). Ponadto obliczenia obciążenia cieplnego wykonywane kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy ciepło nie było drogim towarem, często zawierają duży "zapas". Opracowanie weryfikujące moc zamówioną może spowodować obniżenie kosztów ogrzewania od kilku do kilkunastu procent, w zależności od zmian w bryle budynku.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki wspierają działania termomodernizacyjne udzielając dofinansowania w formie dotacji i pożyczek. Informacje o konkursach, warunkach i formach uzyskania dofinansowania można znaleźć na stronie ww. instytucji (www.nfosigw.gov.pl, www.wfosigw.pl). W ramach każdego konkursu należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Przykładem może być ogłoszony w lipcu 2011 r. przez NFOŚiGW III Konkurs GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. W ramach ww konkursu można było uzyskać dotację do 30% kosztów kwalifikowanych i pożyczkę do 60%.
audyty
audyty2
audyty3
audyty4
audyty5
audyty7
audyty8