ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Kwalifikacje:
  • uprawnienia budowlane nr MAZ/0037/PWOS/04 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • od 2006 r. na liście referencyjnej audytorów energetycznych Banku Gospodarstwa Krajowego i Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
  • przynależność do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w Warszawie nr 1126 od roku 2007
  • udział w szkoleniach organizowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych w latach 2004 – 2008
  • udział w projekcie NOWY EXPERT prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii

Referencje:
audyty
audyty2
audyty3
audyty4
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8