ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Co to jest projektowa charakterystyka energetyczna?
Projektowa charakterystyka energetyczna, stanowi część składową projektu architektoniczno-budowlanego. Na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obowiązek dołączenia do projektu charakterystyki energetycznej budynku nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Czym różni się projektowa charakterystyka energetyczna budynku od świadectwa charakterystyki energetycznej?
Projektowa charakterystyka energetyczna musi być wyznaczona zgodnie z tą samą metodyką, według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej. Czyli obliczenia wykonuje się tak samo jak dla certyfikatu energetycznego. Projektowa charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany, zaś świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego.

Co powinna zawierać charakterystyka energetyczna budynku?
Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku powinna zawierać: właściwości cieplne przegród zewnętrznych, sprawności energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, a także dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. W przepisach brak ściśle określonej formy projektowej charakterystyki energetycznej.

audyty
audyty2
audyty3
audyty4
audyty6
audyty7
audyty8