ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Modernizacja instalacji c.o. jest niezbędnym usprawnieniem rozpatrywanym w każdym audycie energetycznym czy remontowym. Nie można pozostawić bez zmian instalacji c.o. po ociepleniu budynku.
Zarówno wymiana instalacji, jak i regulacja ma na celu dostosowanie mocy cieplnej poszczególnych grzejników do zmienionej charakterystyki cieplnej pomieszczeń po wykonaniu ocieplenia czy wymianie okien.
W zależności od stanu technicznego istniejącego systemu grzewczego, rozpatruje się:
  • likwidację istniejących miejscowych instalacji grzewczych (np. piecy kaflowych, grzejników elektrycznych) i doposażenie budynku w nową instalację centralnego ogrzewania,
  • całkowitą wymianę instalacji c.o.,
  • częściową wymianę instalacji c.o. (np. wymiana przewodów i armatury z pozostawieniem istniejących grzejników),
  • modernizację instalacji, polegającą głównie na doposażeniu w zawory termostatyczne,
  • w przypadku instalacji już zmodernizowanej, wykonuje się regulację instalacji.
Innym przedsięwzięciem termo modernizacyjnym, rozpatrywanym w audytach energetycznych, jest modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody. Oprócz wymiany przewodów, należy zwrócić uwagę na elementy pozwalające zaoszczędzić ciepło, takie jak montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji czy właściwa izolacja termiczna przewodów, a w budynkach użyteczności publicznej montaż automatyki pozwalającej na sterowanie czasem pracy pomp cyrkulacyjnych. Często inwestorzy decydują się na likwidację piecyków gazowych, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców i doposażenie budynku w centralną instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją.

W ramach audytów remontowych można rozpatrywać modernizację innych wewnętrznych instalacji: kanalizacji, zimnej wody, gazowej.

W istniejących budynkach użyteczności publicznej występujące instalacje wentylacji mechanicznej przeważnie są wysłużone, w złym stanie technicznym, pracują sporadycznie, tylko w okresach przejściowych z uwagi na nie działające nagrzewnice. W ramach audytu energetycznego można rozpatrywać modernizację takiej instalacji, proponując nowoczesne centrale z rekuperatorami pozwalającymi na znaczny odzysk ciepła.

Firma ENERGOSAN zajmuje się projektowaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych. Współpracuje również z biurami architektonicznymi i pracowniami projektowymi z innych branż związanych z budownictwem. Może więc zaproponować kompleksową usługę obejmującą wykonanie audytu wraz z niezbędną dokumentacją projektową - kosztorysową. Firma może polecić również wykonawców z branży sanitarnej, mających wieloletnie doświadczenie.
audyty
audyty2
audyty3
audyty4
audyty5
audyty6
audyty8