ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Posiadamy pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Stosowne doświadczenie, posiadane uprawnienia i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam bez przeszkód realizować różnego typu projekty związane z instalacjami wewnętrznymi. Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych (w szczególności instalacje sanitarne) dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych takich jak budynki: jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe oraz użyteczności publicznej.

Wykonujemy projekty:
  • instalacji centralnego ogrzewania
  • instalacji wod-kan
  • instalacji gazowych
  • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • węzłów ciepłowniczych
  • kotłowni gazowych / węglowych.

Współpracując z biurami architektonicznymi możemy podjąć się wykonania projektów termomodernizacji budynków.
Ze względu na niezbędną do sporządzenia wartościowej dokumentacji wizję lokalną nasze usługi są skierowane głównie do mieszkańców Mazowsza oraz województw ościennych.
audyty
audyty2
audyty3
audyty4
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8