Kwalifikacje i referencje

Kwalifikacje

  • uprawnienia budowlane nr MAZ/0037/PWOS/04 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • od 2006 r. na liście referencyjnej audytorów energetycznych Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
  • przynależność do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w Warszawie nr 1126 od roku 2007
  • udział w szkoleniach organizowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych od 2004
  • udział w projekcie NOWY EXPERT prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii
  • od 2015 r. na liście osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, nr 10761
  • od 2014 r. na liście certyfikowanych ekspertów i audytorów PolSEFF2 – Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; nr certyfikatu: 051.

Referencje

Audyty energetyczne w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej z BGK:
Audyty remontowe:
Projekty instalacji sanitarnych:
Audyty energetyczne w celu uzyskania dofinansowania:
Inne opracowania w celu uzyskania dofinansowania:

Masz pytania? Zadzwoń: +48 604 863 430

Odpowiemy na Twoje pytania!