Projekty techniczne

Posiadamy pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Stosowne doświadczenie, posiadane uprawnienia i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam bez przeszkód realizować różnego typu projekty związane z instalacjami wewnętrznymi. Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych (w szczególności instalacje sanitarne) dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych takich jak budynki: jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe oraz użyteczności publicznej.

Wykonujemy projekty:

  • instalacji centralnego ogrzewania
  • instalacji wod-kan
  • instalacji gazowych
  • węzłów ciepłowniczych

Współpracując z biurami architektonicznymi możemy podjąć się wykonania projektów termomodernizacji budynków.
Ze względu na niezbędną do sporządzenia wartościowej dokumentacji wizję lokalną nasze usługi są skierowane głównie do mieszkańców Mazowsza oraz województw ościennych.