Co to jest audyt ex-ante, ex-post?

Audyt ex-ante, ex-post – formy audytu często stosowanie przy różnego rodzaju procedurach, które ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami. Są m.in. wymaganymi załącznikami dla dotacji z Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko

  • audyt ex post – audyt następczy, stanowiący ocenę zgodności prowadzonego postępowania z przepisami, dokonywaną po zakończeniu termomodernizacji; audyt ex-post powinien być sporządzony z analogiczną metodologią jaką został wykonany audyt ex-ante.