Projekty techniczne

Każda instalacja sanitarna (centralnego ogrzewania, wod-kan, gazowa) po pewnym czasie użytkowania wymaga modernizacji albo wymiany na nową, ponieważ nie jest już ona dostatecznie sprawna i występują duże straty medium (wody czy ciepła) przyczyniając się do wysokich rachunków za dane medium. W przypadku instalacji gazowej dochodzą względy bezpieczeństwa, z uwagi na ryzyko wystąpienia wybuchu lub zaczadzenia przy niesprawnych urządzeniach gazowych czy wentylacji.

Właściciele budynków, szukając możliwości dofinansowania, często wykonują audyty energetyczne czy remontowe. W zakresie ww. audytów można rozpatrywać remonty czy wymianę wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Modernizacja instalacji c.o. jest niezbędnym usprawnieniem rozpatrywanym w każdym audycie energetycznym czy remontowym. Nie można pozostawić bez zmian instalacji c.o. po ociepleniu budynku.
Zarówno wymiana instalacji, jak i regulacja ma na celu dostosowanie mocy cieplnej poszczególnych grzejników do zmienionej charakterystyki cieplnej pomieszczeń po wykonaniu ocieplenia czy wymianie okien.

W zależności od stanu technicznego istniejącego systemu grzewczego, rozpatruje się:

  • likwidację istniejących miejscowych instalacji grzewczych (np. piecy kaflowych, grzejników elektrycznych) i doposażenie budynku w nową instalację centralnego ogrzewania,
  • całkowitą wymianę instalacji c.o.,
  • częściową wymianę instalacji c.o. (np. wymiana przewodów i armatury z pozostawieniem istniejących grzejników),
  • modernizację instalacji, polegającą głównie na doposażeniu w zawory termostatyczne, zawory podpionowe, likwidację sieci odpowietrzającej,
  • w przypadku instalacji już zmodernizowanej, wykonuje się regulację instalacji.

Innym przedsięwzięciem termo modernizacyjnym, rozpatrywanym w audytach energetycznych, jest modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody. Oprócz wymiany przewodów, należy zwrócić uwagę na elementy pozwalające zaoszczędzić ciepło, takie jak montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji czy właściwa izolacja termiczna przewodów, a w budynkach użyteczności publicznej montaż automatyki pozwalającej na sterowanie czasem pracy pomp cyrkulacyjnych. Często inwestorzy decydują się na likwidację piecyków gazowych, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców i doposażenie budynku w centralną instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją.

W ramach audytów remontowych można rozpatrywać modernizację innych wewnętrznych instalacji: kanalizacji, zimnej wody, gazowej.

W istniejących budynkach użyteczności publicznej występujące instalacje wentylacji mechanicznej przeważnie są wysłużone, w złym stanie technicznym, pracują sporadycznie, tylko w okresach przejściowych z uwagi na nie działające nagrzewnice. W ramach audytu energetycznego można rozpatrywać modernizację takiej instalacji, proponując nowoczesne centrale z rekuperatorami pozwalającymi na znaczny odzysk ciepła.

Firma ENERGOSAN zajmuje się projektowaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych. Współpracuje również z biurami architektonicznymi i pracowniami projektowymi z innych branż związanych z budownictwem. Może więc zaproponować kompleksową usługę obejmującą wykonanie audytu wraz z niezbędną dokumentacją projektową – kosztorysową. Firma może polecić również wykonawców z branży sanitarnej, mających wieloletnie doświadczenie.